Вимоги до учасників

Автори наукових робіт повинні зареєструватись на українській або англійській мові за посиланням.
Якщо у роботи 2 чи 3 автори, реєстраційну форму заповнює лише перший автор. При реєстрації на електронну адресу автора надходить посилання, за яким необхідно завантажити ZIP архів, який містить:
– роботу у форматі текстового документу Word;
– відомості про авторів у форматі текстового документу Word;
– підписані відомості про авторів у вигляді відсканованого документу.
Всі файли повинні знаходитись в одному архіві. Сторонні документи (копії публікацій авторів, патенти тощо) на Конкурсі не розглядаються.

 

Конкурс проводиться за наступними напрямами:
– харчова наука і технології;
– економіка і управління;
– інформаційні технології, автоматизація і робототехніка;
– енергетика та енергоефективність;
– екологія та охорона навколишнього середовища;
– туризм та готельно-ресторанна справа.

Роботи, підготовані за іншими напрямами, не розглядаються.

 

Вимоги до учасників:
– у конкурсі можуть брати участь особи, які на завершення другого етапу конкурсу є студентами ступеню вищої освіти «Молодший спеціаліст», «Молодший бакалавр», «Бакалавр» або «Магістр»;
– у однієї роботи може бути не більше трьох авторів і двох керівників;
– науковими керівниками робіт, що подаються на конкурс, не можуть бути члени оргкомітету та журі;
участь у конкурсі безкоштовна.

 

Вимоги до роботи:
– Робота має бути надрукована англійською мовою.
– Об’єм роботи до 15 сторінок (розмір сторінки A4, поля 20 мм кожне).
– Додатки (за наявності) враховуються в загальний об’єм роботи. Приводити в додатках сторонні документи (копії публікацій авторів, пате-нти тощо) не дозволяється.
– Текст друкують шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,0, відступ абзаців 1,25. Текст таблиць і списку літератури друкують шрифтом Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,0.  Назву роботи друкують прописним жирним шрифтом. Назву розділів друкують прописним жирним шрифтом через один інтервал.
Роботу оформлюють згідно шаблону.

 

Вимоги до відомостей про авторів:
– відомості про авторів та наукового керівника оформляють окремо (шаблон) і надсилають у вигляді 2 файлів: текстовий документ Word та відскановий документ з підписами.

 

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього розділу, її повертають автору на доопрацювання продовж п’яти днів. На повторне доопрацювання робота не приймається і не допускається до участі в конкурсі.

 

Переможці І етапу конкурсу отримують запрошення для участі у ІІ етапі Конкурсу не пізніше, ніж за два тижні до дати його проведення. Другий етап Конкурсу проводиться у вигляді онлайнконференції, де фіналісти представляють Журі свою роботу, коментуючи презентацію та відповідаючи на запитання.

 

Вимоги до презентації:
– презентацію виконують на англійській мові;
– презентації повинні мати ілюстративний матеріал (рисунки, діаграми, схеми, фотографії, графічні зображення тощо);
– обсяг доповіді складає не більше 15 хвилин;
– учасники, які за технічних причин не зможуть бути присутніми на конференції, повинні заздалегідь надіслати Журі відеозапис своєї доповіді